En logoped hjälper dig med talet

En logoped arbetar med att hjälpa människor som har problem med att kommunicera. Det kan handla om stamning, hjärnskador, talfel men även hjälpa skådespelare på en teater att nå ut med sin röst.


LogopedLogoped är ett yrke där man jobbar med att hjälpa människor som har problem med sitt tal, språk eller röst.

En logoped jobbar alltså med att diagnostisera personer som på något sätt har svårt att kommunicera.

Ett mycket talande exempel på vad en logoped jobbar med är att hjälpa personer som stammar till att förbättra eller bli av med sin stamning.

Olika inriktningar

Som tidigare nämnt jobbar logopeder med talet, men det finns många olika inriktningar som en logoped kan jobba med. Exempel på dessa inriktningar är:

  • Dyslexi – läs- och skrivsvårigheter
  • Dyskalkyli – vid matematiksvårigheter
  • Röststörning
  • Språk- och talstörningar
  • Stamning
  • Neurologisk sjukdom – så som vid afasi där hjärnskador gjort det svårt för personen att tala och förstå tal

Om du har fått en remiss till en logoped så får du en logoped med just den inriktningen som du behöver ha hjälp med.

Logopeder hjälper även personer som har:
  • svälj- och ätsvårigheter
  • svårigheter med munmotoriken
  • bristande hörselförmåga

Talfel

Ofta är ett talfel medfött, men det är inte alltid medfött. Du kan nämligen drabbas av både sjukdomar och olyckshändelser som kan göra att du förlorar talet eller förmågan att förstå tal.

Stamning

Om du stammar så fastnar du på vissa stavelser i ord när du pratar. Hos en logoped kan du få hjälp med detta.

Stammar ditt barn ska du ta kontakt med en logoped så snart som möjligt. Ju tidigare ditt barn får hjälp desto större chans är det att hen blir helt fri från stamningen eller att den blir lättare.

En behandling med en logoped gör att du eller ditt barn minskar rädslan för att prata. Dessutom tränas vissa taltekniker.

Du kan hitta en logoped på flera ställen. Vänd dig till din vårdcentral eller till skolhälsovården. Där kan de ge dig en remiss så att du/ni hamnar rätt. Här kan du se en lista med logopeder som är specialiserad på stamning.

Här jobbar en logoped

En logoped kan jobba både i offentlig och privat sektor. De kan med andra ord jobba på sjukhusens logopedmottagningar, på förskolor, rehabiliteringscenter, i primärvården och på privata mottagningar.

Dessutom kan en logoped jobba på scen- och teaterskolor för att hjälpa till i utvecklingen av rösten. Logopeder hjälper även personer som inte har några problem med rösten men som talar mycket i sitt dagliga yrke och därmed behöver tips och råd.