Behöver mitt barn en logoped?

Talsvårigheter kan se väldigt olika ut då de innehåller ett stort spektra av olika sorts problem. Symptomen varierar även i ålder. Om du är orolig för ditt barn kan du alltid ta kontakt med barnavårdscentralen eller skolhälsovården.


Vanligt att språket inte utvecklas som förväntat

Enligt olika studier så har ungefär 6-8 procent av alla barn i förskoleålder försenad tal och språkutveckling av olika grad.

Vilken typ av svårigheten barnet har kan se väldigt olika ut. Talsvårigheterna kan röra sig om allt från kommunikationssvårigheter, till svårigheter att hitta vissa ord eller uttala vissa ljud.

Symptom på språkstörning hos barn

behöver mitt barn en logoped?Språkstörningen visar olika symptom i olika åldrar. Det kan dessutom finnas flera symptom och ibland bara enstaka. Ju fler områden som är drabbade desto svårare språkstörning.

Ibland beror dock dessa talsvårigheter på en annan sjukdom eller avvikelse.

Barn under fyra år
 • Använder väldigt få ord
 • Inte söker kontakt med andra
 • Inte verkar förstå eller lyssna när andra talar till det
Barn över fyra år
 • Har problem med ovanstående saker
 • Har svårt att berätta om olika händelser
 • Personer runt omkring barnet har svårt att förstå vad barnet säger
 • Har väldigt förenklad grammatik så som att sätta ord i fel ordning eller utelämnar vissa ord
 • Har svårt att följa med vid sagoläsning
 • Är genererat över sitt tal 
Barn som börjat i skolan
 • Har problem med ovanstående saker
 • Har svårt med vänner
 • Har svårt att lära sig bokstäver och ljud till dessa
 • Har svårt att läsa
 • Har svårt att följa lärarens instruktioner

Hur söker jag en logoped för mitt barn?

Är du orolig över ditt barns utveckling kan du alltid ta kontakt med sjukvården så som barnavårdscentralen eller skolhälsovården. Därifrån får du sedan en remiss till en logoped som kan ställa diagnos vid en eventuell språkstörning.

Logopeden kan sedan erbjuda rätt behandling för ditt barn. Olika landsting i Sverige erbjuder olika sorters stöd för de med språkstörning.