Fakta

En logoped hjälper dig med talet

En logoped arbetar med att hjälpa människor som har problem med att kommunicera. Det kan handla om stamning, hjärnskador, talfel men även hjälpa skådespelare på en teater att nå ut med sin röst.

Stamning

Om stamningens orsaker och hur den går att bota

Behöver mitt barn en logoped?

Talsvårigheter kan se väldigt olika ut då de innehåller ett stort spektra av olika sorts problem. Symptomen varierar även i ålder. Om du är orolig för ditt barn kan du alltid ta kontakt med barnavårdscentralen eller skolhälsovården.